10692

Плюс не спроста... за минус кто в ответе?
Путь на гаранта, как обычно, светел.

АМ 29.12.12

Фото - Интернет.